Eğitim Anlayışımız

Pınar Eğitim Kurumları çeyrek asra yakın bir tecrübesiyle kendi eğitim sistemini inşa etmiş ve bu sistemle büyük başarılara imza atmıştır.

Eğitim Programımız: Pınar Eğitim Kurumlarına bağlı okullarda öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimleri bir bütün olarak ele alınır. “Tam Öğrenme Modeli” uygulanan okulumuzda öğrencilerin bireysel farklılıkları değerlendirilerek uygulanan yöntem ve tekniklerle tüm öğrencilerin en üst düzeyde öğrenmeleri sağlanır. Dersler arası yatay programlar oluşturularak öğrencinin, bilgileri farklı alanlarda ve yaşamla ilişkilendirmesi amaçlanır. Kendi alanlarında yetkin ve deneyimli öğretmenlerin rehberliğinde yapılan “öğrenci merkezli” eğitimle öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenecekleri öğrenme ortamları oluşturulur. Her ünitenin belli bölümlerinde ve ünite sonlarında uygulanan deneme sınavlarıyla öğrencilerin öğrenme eksikleri saptanır. Değerlendirme sonuçlarına göre tespit edilen eksik öğrenmeleri tamamlayıcı çalışmalar yapılır. Pınar Eğitim Kurumlarında tüm dersliklerde akıllı tahtalar kullanılmaktadır. Akıllı tahtalar aracılığıyla öğretmenler; ders anlatırken interaktif CD, film, animasyonlar, bilimsel deneyler gösterebilmekte, anında internete bağlanabilmekte, aynı zamanda yazı yazma, şekil çizme gibi temel işlemleri de bu tahtalarda gerçekleştirebilmektedirler. Okulumuzda öğrencilerde araştırma merakı ve bilinci uyandırmak, öğrencilere bilimsel düşünme becerisi kazandırmak amacıyla, proje çalışmalarına ağırlık verilir. Okulumuzda yürütülen eğitsel etkinliklerle öğrencilerimize kültürel, sosyal, sanatsal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen ortamlar sunulur. Matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, yabancı dil, bilişim teknolojileri, zeka oyunları, robot yazılım, drama, sahne sanatları, müzik ve spor gibi çeşitli alanlarda etkinlikle öğrencilerimize kendilerini tanıma, farklı yönlerini keşfetme, yararlı hobiler edinme imkânı sağlanır.

Öğretim Modeli: Okulumuzda eğitim-öğretim “Tam Öğrenme Modeli”ne göre yapılmaktadır. Bu model, her iki öğrencinin aynı konuyu kavrama sürecinin farklı olduğu ilkesini temel alır. Yeterli zaman verildiğinde öğrencilerin büyük oranda hedeflenen davranışların çoğunu kazanacağı varsayılır. Buna göre sınıfta “tam öğrenme”nin gerçekleşmesi için, dersin içeriğine bağlı olarak tüm öğrencilerin, işlenen konunun %70-90’ını öğrenmeleri hedeflenir. okullarımızda öğretim bu anlayışta yapılmaktadır. Pınar Eğitim Kurumlarının oluşturduğu eğitim sistemi neticesinde okullarımızda oluşan eğitim programları ve öğretim modelleri şu şekildedir:

 

ANAOKULLARIMIZ

1. Öğrenciler okullarımıza yaş döneminin gerektirdiği bilişsel, sosyal, psikomotor ve hazır bulunuşluk değerlendirilmesi sonucuna göre alınmaktadır.

2. Sınıflar çağın gereklerine göre dizayn edilmiş, her sınıfta internet ve projeksiyon bağlantısı mevcuttur.

3. Sınıflarımız ortalama 20 kişiliktir.

4. Okullarımızda MEB tarafından belirlenen öğretim programlarına ek olarak MEB’in tavsiye ettiği zeka oyunları dersleri de tüm yaş gruplarına haftada 2 saat okutulmaktadır.

5. Okullarımızda zeka oyunları sınıfı ve oyun ve etkinlik alanları mevcuttur.

6. Öğrencilerimiz düzenli olarak yaş aralıklarına göre; serbest zaman etkinlikleri, Türkçe ve dil etkinlikleri, sanat etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri gibi birçok etkinlik yaparlar.

7. Pınar K12 otomaysan programında yer alan uzaktan eğitim platformuyla öğrencilerimiz akıl oyunları etkinliklerini ve matematik derslerine yönelik video ve alıştırmaları izleyip okullarımızda almış oldukları eğitimi pekiştirebilirler.

 

İLKOKULLARIMIZ

1. Öğrenciler okulumuza yaş döneminin gerektirdiği bilişsel, sosyal, psikomotor ve hazır bulunuşluk değerlendirmesi sonucuna göre alınmaktadır.

2. Sınıflarımız, çağın gereklerine göre dizayn edilmiş ve tüm sınıflarımızda akıllı tahtalarımız mevcut olmakla birlikte, sınıflarımız son teknolojik imkanlarla donatılmıştır.

3. Millî Eğitim Bakanlığı’nda eğitim-öğretim haftalık 30 saat iken, Pınar Eğitim Kurumları ilkokullarında eğitimöğretim haftalık 40 saattir.

4. Okullarımızda MEB tarafından belirlenen öğretim programlarına ek olarak zeka oyunları dersleri ve karakter eğitimi dersleri tüm kademelere verilmektedir.

5. Okullarımızda zeka oyunları sınıfı ve oyun ve etkinlik alanları mevcuttur.

6. Sınıflarımız ortalama 20 kişiliktir.

7. Okulumuzda, yapıcı disiplinden taviz verilmez.

8. Öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde her gün düzenli olarak (tüm sınıflar aynı anda olmak üzere) “okuma etkinliği” gerçekleştirirler.

9. Okulumuzda ölçme birimimiz tarafından 4. sınıf öğrencilerimiz için MEB’in paylaşmış olduğu kazanımlara göre yıl içinde kazanım değerlendirme sınavları (KTS) uygulanarak öğrencilerimizin akademik başarıları takip edilmektedir.

10. Ünite sonlarında ve yıl içinde deneme sınavlarının kazanımları dikkate alınarak öğrencilerimizin eksikleri etütlerde takviye yoluyla giderilir.

11. Yarıyıl ve yaz tatillerinde öğrencilerimizin ihtiyacına göre sınıf öğretmeni tarafından takviye programı uygulanır.

 

 

ORTAOKULLARIMIZ

1. Sınıflarımız, çağın gereklerine göre dizayn edilmiş ve tüm sınıflarımızda akıllı tahtalarımız mevcut olmakla birlikte, sınıflarımız son teknolojik imkanlarla donatılmıştır.

2. Millî Eğitim Bakanlığı’nda eğitim-öğretim haftalık 35 saat iken, Pınar Eğitim Kurumları ortaokullarında eğitim-öğretim haftalık 40 saattir.

3. Ortaokulumuzda, MEB tarafından belirlenen öğretim programlarına ek olarak MEB’in uyguladığı TEOG Sınavlarına hazırlık çalışmaları yapılır.

4. Öğrenciler okulumuza sınavla alınmaktadır. (%50 başarı şartı bulunmaktadır.)

5. Okulumuzda, yapıcı disiplinden taviz verilmez.

6. Sınıflarımız ortalama 20 kişiliktir.

7. Öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde her gün düzenli olarak (tüm sınıflar aynı anda olmak üzere) “okuma etkinliği” gerçekleştirirler.

8. Okulumuzda ölçme birimimiz tarafından Milli Eğitim Bakanlığının paylaşmış olduğu kazanımlara göre yıl içinde kazanım değerlendirme sınavları (KTS) uygulanarak öğrencilerimizin akademik başarıları takip edilmektedir.

9. Yıl içinde uygulanan deneme sınavlarının kazanımları dikkate alınarak öğrencilerimizin eksikleri etütlerde takviye yoluyla giderilir.

10. Tüm öğrencilerimize, yarı yıl tatilinin ikinci haftasında bir hafta süren YOĞUN TAKVİYE PROGRAMI uygulanır.

 

 

LİSELERİMİZ

1. Sınıflarımız, çağın gereklerine göre dizayn edilmiş ve tüm sınıflarımızda akıllı tahtalarımız mevcut olmakla birlikte, sınıflarımız son teknolojik imkanlarla donatılmıştır.

2. Millî Eğitim Bakanlığı’nda eğitim-öğretim haftalık 35 saat iken, Pınar Eğitim Kurumları fen ve anadolu liselerinde eğitim-öğretim haftalık 40 saattir.

3. Liselerimizde, MEB tarafından belirlenen öğretim programlarına ek olarak ÖSYM’in uyguladığı YGS ve LYS Sınavlarına hazırlık çalışmaları yapılır.

4. Öğrenciler okulumuza sınavla alınmaktadır. (9. sınıfa geçişte Fen liselerimize TEOG’da %3’lük Anadolu liselerimize %25’lik dilime göre öğrenci alınır. %50 başarı şartı bulunmaktadır.)

5. Okulumuzda, yapıcı disiplinden taviz verilmez.

6. Sınıflarımız ortalama 20 kişiliktir.

7. Okulumuzda ölçme birimimiz tarafından Milli Eğitim Bakanlığının paylaşmış olduğu kazanımlara göre yıl içinde 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik üniversiteye hazırlık sınavı (ÜHS) uygulanarak öğrencilerimizin akademik başarıları takip edilmektedir.

12. sınıf öğrencilerine yönelik yoğun YGS ve LYS deneme sınavları uygulanmaktadır.

Sınavın amacı;

  • Sınav sonuçlarına göre periyodik olarak öğrencilerin konuları tekrar etmesi ve konuları pekiştirmesi.
  • Öğrenilemeyen konulardan, ilgili öğrencilere etüt programı uygulanması.
  • Öğrencilere YGS-LYS formatında sınavlar uygulanarak test teknikleri becerilerinin gelişiminin sağlanması.
  • Öğrenim düzeylerine göre 6 hafta boyunca müfredat kapsamında işlenen konuların taranarak pekiştirilmesinin sağlanması.
  • Öğrencinin unutmuş olduğu konuları tespit ederek geriye dönük takviye çalışmalarının yapılması
  • Tüm öğrencilerimize yarı yıl tatilinde bir hafta süren YOĞUN TAKVİYE PROGRAMI uygulanır
  • Tam öğrenme modeli anlayışına dayalı olarak derslerimiz, sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekânlarda yapılır.

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları