Öğrenci Takip Sistemimiz

Öğrencinin okulda almış olduğu eğitim öğretim neticesinde Pınar k12 otomasyon sistemi, e-okul ve öğretmenlerin gözlemlerine göre sıkı bir öğrenci gelişim analizi takibi yapılır.

Öğrenci takip sistemimiz:

1. Öğrencilerimizin takibi; sınıf rehber öğretmenleri, rehberlik servisi, ders öğretmenleri ve idare tarafından yapılır.

2. Velilerimiz bireysel aranır ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderilir,

3. İlgili dersin öğretim programının ilerisinde veya gerisinde olan öğrencilerimiz için özel çalışma grupları oluşturularak öğrencinin ihtiyacına göre takviye çalışmalar yapılır; dersin gerisinde olan öğrenciler için ağırlıklı konu anlatımları, ilerisinde olan öğrenciler içinse ağırlıklı soru çözüm etütleri yapılır.

4. Tüm seviye gruplarına branş öğretmenlerimiz tarafından bireysel etütler verilir.

5. Öğrencilerimizin gelişimleri, davranışları, ders başarıları, deneme sınavı sonuçları, etütleri, ödevleri ve devamsızlıkları, okulumuz için özel hazırlanmış otomasyon programımız olan K12 ve ASİSTO aracılığıyla, velilerimiz tarafından da online olarak takip edilebilir.

6. Eylül ayında öğrencilerimize hazırbulunuşluk sınavı uygulanır. Bu sınav sonucuna göre öğrenciye her ana ders için branş öğretmeniyle yıl sonunda ulaşabileceği bir hedef belirlenir ve amaçlanan hedefe ulaşabilmek için hiçbir özveriden kaçınılmaz.

7. Öğrencilerimize, okulumuzun kuralları ve disiplini konusunda (özellikle verilen ödevler ve DEVAMSIZLIK) esnek davranılmaz.

8. Pınar K12 otomasyon programında yer alan uzaktan eğitim programımızla öğrencilerimiz fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji ve matematik branşlarının ders videolarını istedikleri zaman sınırsız izleyebilirler.

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları