Okul Donatılarımız

Dersliklerimiz

Pınar Eğitim Kurumlarında sınıflarımız günümüz koşullarına uygun tüm teknolojik alt yapıya sahip olmakla birlikte okullarımız için özel tasarlanan sınıf mobilyalarımız, eğitim ortamında paylaşımı, üretimi ve işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımı yansıtmaktadır.  Öğrenme metodolojisi ve buna uygun geliştirilmiş özel eğitim materyalleri ile öğrencilerimizin mutlu olabilecekleri bir eğitim ortamı sağlar.

Sınıflarımızda;

 • Öğrencilerimiz için araç gereç ve eşyalarını koyabileceği bireysel dolaplar mevcuttur.
 • Anaokullarımızda tüm sınıflarımızda projeksiyon cihazı mevcuttur.
 • Tüm sınıflarımızda internet mevcuttur.
 • İlkokul, ortaokul ve liselerimizde tüm sınıflarımızda akıllı tahta mevcuttur.
 • Akıllı tahta ve projeksiyon cihazları ile:

a. Daha ETKİLEYİCİ

b. Daha İLGİ ÇEKİCİ

c. Daha HEYECAN VERİCİ dersler işlenir.

 

Fen Bilimleri Laboratuvarı

Öğrencilerimizin kullandıkları fen laboratuvarımız 24 öğrenci kapasiteli olup öğrencilerimizin gözlem, deney, araştırma yapmalarına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Fen ve Teknoloji laboratuvarında öğrencilerimizin işledikleri konu ve kavramlar doğrultusunda kullanabilmeleri için örnek modeller, maketler, renkli panolar, deney malzemeleri bulunmaktadır. Öğrencilerimize tüm deneylerde kullanılmak üzere imkân ve şartları çok iyi sunan laboratuvarlarımız fizik, kimya ve biyoloji dersleri için ayrı ayrı tasarlanmıştır. Bu amaçla okulumuzda bulunan Fen laboratuvarları her türlü deneyin yapılabildiği araç ve gereçlerle donatılmış. Deney ve araştırma yapma ortamı hazırlanmış olup laboratuvarlarımız bilgisayar teknolojisi ile desteklenmiştir.

Bilgisayar Laboratuvarı

Bilgisayarlar, öğrencilerimizin öğrenmeye ve bağımsız araştırmaya istekli bireyler haline gelmelerine yardım eden teknolojik araçlardır. Okullarımızın ilkokul bölümlerinden mezun olan bir öğrenci, bilgisayarın ve işletim sisteminin temel özelliklerini, günlük bilgisayar programlarını öğrenmiş olur. Bilgisayar derslerinde öğrencilerin seviyelerine uygun olarak düzenlenmiş konularla çağın gereği olan bilişim teknolojileri konusunda yeterli bilgilerle donanmış öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Atölyelerimiz

Okullarımızda Görsel Sanatlar, Teknoloji Tasarım ve Müzik Atölyeleri bulunmaktadır. Evrensel bir dil olan görsel sanatlar öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini, hayal güçlerini ifade ettikleri en önemli alandır. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal güçlerinin ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler gözlemleme, çözümleme, yorumlama aşamalarında resim dilinin elemanlarını (nokta, çizgi, ışık-gölge, açık-koyu, renk, doku vs.) kullanabilme becerilerini geliştirirler. Öğrencilerimiz, müzik yoluyla özgün düşünme, üretme, deneme kapasitelerini geliştirme ve seçiciliklerini arttırabilme imkanına sahip olurlar. Bu yüzden müzik eğitimi dersleri; ses eğitimi, enstürüman eğitimi, nota eğitimi, teorik bilgiler ve müzik dağarcığı oluşturma gibi ana başlıklardan oluşmaktadır.

Kütüphanelerimiz

Kütüphanelerimiz, okullarımızın görevleri arasında ömür boyu öğrenen, bilgili, kültürlü, uluslararası bilince sahip, sorgulayan, disiplinler arası bağlantılar kurabilen, bilgi ve iletişim teknolojilerinde uzmanlaşmış, akademik ve profesyonel hayat için eksiksiz hazırlanmış, değerlerine sahip çıkan, bulunduğu yerin en iyisi olma özelliğine sahip olan yüksek karakterli gençler yetiştirmek için öğrencilerimizin hizmetindedir… Rahat ve huzurlu bir ortamda bulunan kütüphanelerimizden öğrenci ve öğretmenlerimiz aradıkları materyallere doğrudan ulaşabilirler.

Kültür Salonlarımız

Öğrencilerimizin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve sosyal hayata uyumlarının sağlıklı bir biçimde hızlandırılması için yıl içinde tiyatro, dramatizasyon çalışmaları yapılmakta, yapılan bu çalışmalar düzenlenen gösterilerle veli ve öğrencilerimize sergilenmektedir. Bu yolla öğrencilerimize özgüven ve ifade gücü kazandırılmaktadır. Bu bağlamda Kültür Salonlarımız bu amaca hizmet etmektedir. Ayrıca Okullarımızda gerçekleşen bütün Münazaralar, Seminerler, Sunumlar, Veli Bilgilendirme Toplantıları, Tiyatrolar, Dramalar, Okuma Bayramları ve Şiir Geceleri gibi etkinlikler konferans salonlarımızda yapılmaktadır.

Spor Salonlarımız

Spor alanlarımız sporu bir yaşam şekli olarak kabul eden Pınar ailesinin en çok kullandığı alanlardan birisidir. Okullarımız, öğrencilerinin bedensel sağlıklarına gösterilecek özenin, onların zihinsel gelişimlerini destekleyeceği düşüncesinden yola çıkarak basketbol, futbol, voleybol, badminton, taekwondo, jimnastik, masa tenisi yüzme gibi branşlarda, spor faaliyetine imkan sağlayan tesislerimizi öğrencilerimizin hizmetine sunmaktadır.

Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri Birimi, okullarımıza gelen velilerimizi karşılar ve velilerimizin talepleri doğrultusunda yönlendirmeleri gerçekleştirirler. Kaydı yapılacak öğrencilerin resmi işlemlerinin yapılmasını, öğrenci verilerinin oluşturulup düzenlenmesini, öğrenci belgelerinin hazırlanmasını, veli-öğretmen özel görüşmelerinin ve veli toplantılarının organizasyonunu gerçekleştirir. Öğrenci, öğretmen ve idarecilerle ilgili her türlü resmi (Milli Eğitim Bakanlığı ve birimlerine ait) ve kurum içi yazışmaları hazırlar ve takip eder. Okulu telefonla arayan velilerin görüşmek istedikleri idareci ve öğretmenlere ulaşmasını sağlar. Okulda yapılması planlanan veya iptal olan, ertelenen programlarla öğrencilere yapılan sınav, anket, test gibi çalışmalara ait bilgilerin velilere mesaj sistemi ya da telefonla ulaşmasını sağlar.

Muhasebe Birimi

Pınar Eğitim Kurumları muhasebe birimi; okula resmi olarak kayıt yaptırabilecek olan öğrencilerin kesin kayıtlarını yapar. Okula kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili finansal işlemlerini yürütür. Kayıt yenileme döneminde velilerimiz muhasebe birimine gelerek kayıt yenileme işlemlerini yaparlar. Kurumumuz velilerimize çeşitli ödeme seçenekleri sunmaktadır. Muhasebe birimi bu işlemlerin yanı sıra, bütçenin oluşumu, resmi kurumlarla olan muhasebe ile ilgili yazışmaları ve ödemeleri yapar.

Bilgi İşlem

Okullarımızın teknolojik altyapısının oluşturulduğu ve sürekli olarak güncellendiği birimdir. İnternete bağlı sistemlerin ve sunucu bilgisayarların kurulumu ve tek merkezden yönetimi ile öğrencilerimizi günümüz teknolojilerinin sunabileceği tüm imkânlardan yararlandırır. İşletim sistemleri ve diğer yazılımların tüm kurum bilgisayarlarına kurulumu sağlanarak öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bu programları aktif bir şekilde kullanabilmesine olanak sağlar. Tüm ağ altyapısı kurularak okul ve çevresinde öğretmen ve öğrencilerimizin güvenli bir şekilde internet erişimine olanak sağlar. Öğrencilerimizin eğitim amaçlı kullandıkları akıllı tahtalar, hoparlör, amfi gibi ses sistemlerinin sürekli çalışır durumda tutulması sağlanarak interaktif eğitime olanak sağlanır. Bu sistemler hakkındaki gelişmeler sürekli takip edilerek en güncel sistemler araştırılır. Bu olanaklardan tüm veli ve öğrencilerimizin faydalanması sağlanır. Kurumun tüm idari ve akademik birimlerinin genel tanıtımını içeren, kurumdaki sosyal faaliyetlerin ve gelişmelerin internet aracılığıyla duyurulmasını amaçlayan web sayfaları hazırlar. Bu sayfaları estetik, hızlı yüklenebilir, kolay kullanımlı ve doyurucu bilgi içerecek şekilde tasarlar, e-mail hesaplarını açar, bu hesapların kontrolünü ve kullanımının sorunsuz şekilde devamını sağlar. Böylece velilerimize ve öğrencilerimize online ve güncel bilgi akışı sağlanır. Öğrenci yemekhane kontrol sistemi, güvenlik kamerası otomasyonu gibi sistemlerin çalışır durumda olmasını sağlar. Bunlarla ilgili sorunların giderilmesi ve teknolojik gelişmeler sürekli olarak takip edilerek bu sistemlerin güncel tutulmasını sağlar. Böylece kurumumuz ve velilerimizin işbirliği ile öğrencilerimizin tüm faaliyetleri gözlem altında tutulur.

Güvenlik

Öğrencilerin okul bahçesine girdiği andan başlayarak tekrar evine döndüğü ana kadar ki tüm aşamaları içerir. Okul ve çevresinin güvende olmasını sağlayacak koşullar oluşturulur. Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitim öğretim aktivitelerini gerçekleştirmeleri için ziyaretçiler okula girişlerde kimlik gösterir, hangi birimin ziyaret edileceği bildirilerek kayıt yapılır. İdareye veya öğrenci işleri servisine bildirmeden ve gün içerisinde velilerin yazılı izni olmadan öğrencilerin okuldan ayrılmasına izin verilmez. Velilerin haricinde diğer akraba ve tanıdıklara velinin yazılı veya sözlü izni olmadan öğrenci teslim talepleri okul idaresi tarafından güvenlik nedeniyle kabul edilmez. Öğrenci servislerinin yoğun olduğu giriş ve çıkış saatlerinde velilerin daha dikkatli ve anlayışlı olmaları beklenir.

Temizlik

Okullarımız temizliğe ve hijyene gereken önemi verir. Sınıflarımız her gün 16.30’dan sonra özenle temizlenerek ertesi güne hazır hale getirilir. Teneffüs saatlerinde görevli personel katlarda bulunarak koridorları ve merdivenleri temizler. Lavabolar her teneffüs sonrası, (Öğrenciler derse girdikten sonra) görevli personel tarafından temizlenir. Temizlik konusunda öğrencileri teşvik etmek amacıyla haftanın temiz sınıfı seçilerek “eco schools” öğrenciler ödüllendirilir.

Yemek

Pınar Eğitim Kurumlarının yemek hizmetleri okul binasında bulunan mutfaklardan yürütülmektedir. Mutfaklardaki hazırlık ve pişirme işleminden servise kadar geçen her aşamada temizlik ve hijyenik koşullara son derece dikkat edilmektedir. Yemekhanede çalışan personelin rutin olarak sağlık kontrolleri (portör ve akciğer) yapılmaktadır. Yemekler günlük olarak okullarımızın mutfaklarında hazırlandığı için malzemeler de ona göre günlük olarak gelmektedir. Mutfaklarımızda pişirilen yemekler servis arabasıyla yemekhanedeki benmaride sıcaklığını muhafaza etmekte ve de servisin sıcak olmasına özen gösterilmektedir. Yemeklerimiz diyetisyen tarafından öğrencilerdeki yaş grubu ve çalışan personel dikkate alınarak kalori hesapları yapılmış olup damak zevklerine uygun olarak hazırlanır. Okulumuz yöneticileri, çalışan personel ve öğrencilerimiz aynı ortamda aynı yemeği tüketmektedirler. Anaokulumuz ana sınıfı öğrencileri ile ilkokul basamağındaki öğrencilerimize sabah kahvaltısı ve ikindi kahvaltısı sunulmaktadır. Öğrencilerin yemeğe giriş saatleri okul idaresi tarafından planlanmakta olup öğrencilerin en rahat biçimde yemeklerini yemeleri sağlanmaktadır. Okullarımızda özel kantin alanlarımevcuttur. Buralarda da öğrencilerimizin gelişimini olumsuz etkileyecek (cips, asitli içecekler, hamburger vb. ürünler) satılmamaktadır. Su, süt, ayran, meyve suyu, çikolata çeşitleri, bisküvi ve çeşitleri zaruri kırtasiye malzemeleri gibi ürünler satılmaktadır.

 

Servis ve Ulaşım

Okullarımız Ankara’nın en gözde ve merkezi konumlarındadır. Ankara’nın tüm semtlerine servis hizmeti verilmektedir. Öğrencilerimizi her semtten en donanımlı araçlarla güvenle okula taşıma işi okulumuz gözetiminde olan anlaşmalı şirket araçları ile sağlanır. Geliş ve gidişlerin okul yönetimi tarafından kontrol edildiği servislerle her an irtibat kurabilmesi için okulumuz kampüslerinde temsilcilikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda servis araçlarımız GPS ile velilerimizin kontrol ve denetimine açıktır. Okul servislerinde dikkat ettiğimiz hususlar:

 • ✓✓ Araçlarda mutlaka yardımcı servis personeli (rehber) bulunur.
 • ✓✓ Öğrenciler daha önceden belirlenen yerlerde indirilir, velinin rızası olmadan hiçbir nedenle inme-binme yerleri değiştirilmez.
 • ✓✓ Araçlar, tüm öğrenciler emniyet kemerlerini bağladıktan sonra hareket eder.
 • ✓✓ Mecbur kalmadıkça taşıyıcı firma servis aracı değişikliğine gitmez.
 • ✓✓ Zorunlu araç değişikliklerinde okul yönetimine ve velilere önceden haber verilir.
 • ✓✓ Öğrencilerin servis değiştirme istekleri okul yönetiminin onayı olursa yürürlüğe girer.

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları