Pınar K12 Otomasyon Programı

Her deneme sınavı sonunda Pınar k12 otomasyon programımızdan alınan raporların amacı, öğrencilerimizin kazanımlarında görülebilecek en ufak sapmayı anında görmek ve kısa sürede önlemini almaktır.

Rapor verilen kişiler:

Branş öğretmenlerimize; derse girdiği şubelerdeki tüm öğrencilerin branşı ile ilgili tüm analizli raporların yanında, şubesindeki hangi öğrencinin hangi konuda eksiği olduğunu, şubesinin ortalamaları ve bunların diğer şubeler ile karşılaştırmalı raporları verilir.

Sınıf rehber öğretmenlerimize; danışmanlığında bulunan tüm öğrencilerin sınav sonuç karnelerinin bir örneği de danışman öğretmenimize verilir. Bunun yanı sıra danışmanlığındaki tüm öğrencilere ait analizli raporlar da öğretmenimizde bulunur. Danışman öğretmenlerimiz verilen raporları, her öğrenci için hazırlanan danışmanlık dosyalarında saklayarak veli görüşmelerinde velilerimiz ile öğrencisi hakkında bütün verileri paylaşır.

Zümre başkanlarımıza; başkanlığını yaptığı branşa ait sınav sonucuna göre şubeler, sınıflar, okullar ve genel olarak sınav ortalamaları ve karşılaştırmalı raporların yanı sıra, sınavda çıkan konulara ait şube şube, okul okul ve genel olarak başarı yüzdelerinin yanında hangi konudan hangi şubenin ve okulun eksiği olduğunu belirten raporlar verilir.

 

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları