Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Pınar Eğitim Kurumlarında Rehberlik, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için bireye yapılan psikolojik yardımlarla birlikte özellikle sınav gruplarına etkin bir öğrenci koçluğu yaparak öğrencilerimizin yegane hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak çalışmalarımızı:

 1. ✓✓  Öğrenciye Yönelik Çalışmalar
 2. ✓✓  Veliye Yönelik Çalışmalar
 3. ✓✓  Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi hizmetleri ile öğrencilerimizin kendinden beklenen sorumlulukları üstlenebilen, kendine güvenen, duygu ve düşüncelerini, yerinde ve zamanında, etkin bir biçimde ifade edebilen, ilgi ve yeteneklerinin farkında, gelişime ve öğrenmeye açık, milli ve manevi değerlerinin farkında olan, mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

1. Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

 • A. Öğrenciyle Bireysel Görüşmeler: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; öğrenci, sınıf rehber öğretmeni, aile ve kendi gözlemlerinden edindikleri bilgiler doğrultusunda öğrencilerini bireysel görüşmeye alır. Aynı zamanda öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda da bireysel görüşmeler yapılır.
 • B. Öğrenciye Yönelik Sunum ve Seminerler: Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler düzenlenir.

Okullarımızda düzenlediğimiz seminerler:

 

Anaokullarımız

İlkokullarımız

Ortaokullarımız

Liselerimiz
 • Oryantasyon (Uyum) Çalışmaları
 • Zamanı Etkili Kullanmayı Öğrenme
 • Ahlaki Gelişim
 • Sosyal Beceri Geliştirme
 • Çocuk Hakları
 • Öz Bakım Becerisi Geliştirme
 • Sağlıklı Beslenme
 • Akran İlişkileri
 • Hijyen Eğitimi
 •  Göz Tarama Etkinliği

 

 • Oryantasyon (Uyum) Çalışmaları
 • Zamanı Etkili Kullanmayı Öğrenme
 • Ahlaki Gelişim
 • Öğrenme Stilini Keşfetme
 • Motivasyon ve Başarı
 • Çocuk Hakları
 • Güvenli İnternet Kullanımı
 • Öz Bakım Becerisi Geliştirme
 • Sağlıklı Beslenme
 • Akran İlişkileri
 • Hijyen Eğitimi
 • Göz Tarama Etkinliği
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri
 • TEOG Sistemi
 • Sınavlara Etkili Hazırlanma
 • Plan Yapma ve Uygulama
 • Öğrenme Engellerini Aşma
 • Öğrenmeye Güdülenme
 • Verimli Ders Çalışma
 • Test Çözme Teknikleri
 • Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma yolları
 • Motivasyon ve Başarı
 • Zamanı Etkin Kullanma
 • Sınav Öncesi Son Taktikler

 

 • Ergenlik Dönemi Özellikleri
 • YGS-LYS Sistemi
 • Sınavlara Etkili Hazırlanma
 • Plan Yapma ve Uygulama
 • Öğrenme Engellerini Aşma
 • Öğrenmeye Güdülenme
 • Verimli Ders Çalışma
 • Test Çözme Teknikleri
 • Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yolları
 • Motivasyon ve Başarı
 • Zamanı Etkin Kullanma
 • Sınav Öncesi Son Taktikler 

 

 

 • C. Öğrenciye Yönelik Uygulanan Envanterler: Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve tanılayıcı testler uygulanarak sonuçlar velilerle paylaşılmakta ve gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

Okullarımızda uyguladığımız test ve envanterler:

Anaokullarımız:

İlkokullarımız:

Ortaokullarımız:

Liselerimiz:

 • Sistematik Gözlem Yapılıp Form Doldurulması
 • Snellen ve Lea Göz Tarama Testi
 • Drama Çalışmaları
 •  Gessell Gelişim Figürleri Çizim Testi
 • Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi 
 • Bender Gestalt Testi
 • Çocuk Denetim Odağı Ölçeği
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi
 • Agte Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Porteus Labirentleri Testi
 • D2 Dikkat TestiAchenbach Çocuk Değerlendirme Formu
 • Öğrenci Tanıma Formları
 • Otobiyografi
 • Sosyometri
 • Öğrenme Stilleri
 •  Problem Tarama
 •  Çalışma Davranışlarını Değerlendirme   

 

 

 

 

 

 

 • Öğrenme Stilleri
 • Problem Tarama
 • Başarısızlık Nedenleri
 • Çalışma Davranışlarını Değerlendirme
 • Sınav Kaygısı

 

 

 

 

 

 

 

 • Öğrenci Tanıma Formları
 • Öğrenme Stilleri
 • Problem Tarama
 • Başarısızlık Nedenleri
 • Çalışma Davranışlarını Değerlendirme
 • Sınav Kaygısı
 • Mesleki Eğilim Belirleme (Holland)
 • Sosyometri

 

 

 

 

 

 

2. Veliye Yönelik Çalışmalar

 • A. Bireysel Görüşmeler: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için veli iş birliğini önemsemekteyiz. Öğrencilerin gelişimsel süreçlerini, sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik performanslarını etkileyebilecek durumlar veli-psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi-sınıf rehber öğretmeni toplantılarında görüşülür ve gerekli bilgiler paylaşılır. Velilerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimine bilgi vermesi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik biriminin öğrencilerine en uygun desteği verebilmesi açısından büyük önem taşır.
 • B. Sunumlar ve Seminerler: Öğrencilerin içinde bulundukları gelişimsel dönemi, oryantasyon çalışmaları ve sınav sürecini daha yakından takip edebilmeleri, sınav sistemini tanımaları ve sınav hakkında bilgi sahibi olabilmeleri açısından psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimiz tarafından velilerimize destekleyici seminer çalışmaları yapmaktayız. Okullarımızda yaptığımız seminerler:

 

Anaokullarımız İlkokullarımız Ortaokullarımız Liselerimiz
 • Ailenin Eğitimdeki Rolü
 • Aile İçi İletişim
 • Beslenme ve Sağlık
 • Özel Eğitim Gereksinimi Olan Çocukların Eğitimi
 •  İhmal ve İstismar
 • Çocuk Hakları

 

 

 • Ailenin Eğitimdeki Rolü
 • Aile İçi İletişim
 • Özel Eğitim Gereksinimi Olan Çocukların Eğitimi
 •  Çocuk Hakları 

 

 

 

 • TEOG Sınav Sistemleri
 • Ergen ile İletişim
 • Anne Baba Tutumları
 • Sınav Kaygısı
 • Sınav Öncesi Son Taktikler

 

 • YGS-LYS Sınav Sistemleri
 • Ergen ile İletişim
 • Anne Baba Tutumları
 • Sınav Kaygısı
 • Sınav Öncesi Son Taktikler
 • Üniversite Tercih Süreci

Ayrıca Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi veya alanında yetkin uzmanlar tarafından gereksinimlere göre belirli tarihlerde farklı konularda da veli eğitimleri yapılmaktadır. Velilerimizin psikolojik danışmanla önceden randevu alarak görüşmeleri ve birimle sürekli işbirliği içinde olmaları beklenir.

 

3. Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

 • A. Bireysel Görüşmeler: Okullarımızda yürütülen danışmanlık sisteminin daha sağlıklı yürütülebilmesi için belirli periyotlarla öğretmenlerle bireysel görüşmeler yapılır. Görüşmeler esnasında her öğrenci tek tek ele alınarak, akademik ve psiko-sosyal değişimler ve gelişimler üzerinde durulur. Bu sayede öğrencilerinin gelişim süreçlerini daha yakından takip etmek ve ihtiyaçları kısa sürede tespit etmek mümkün olmaktadır.
 • B. Rehberlik Derslerini Destekleyici Öğretmen Eğitimleri Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyici seminerler düzenlemekteyiz. Öğretmenlerimize yıl içinde aldırdığımız başlıca eğitim ve seminerler:

 

Anaokullarımız İlkokullarımız Ortaokullarımız Liselerimiz
 • Zaman Yönetimi
 • Sınıf Yönetimi
 • Veli-Öğretmen-Öğrenci İletişim Üçgeni
 • Çözüm Odaklı Yaklaşım
 • Olumlu Davranış Geliştirme ve Disiplin
 • Özel Eğitim Gereksinimli
 • Çocuklara Yönelik Müşavirlik
 • İlişki ve İletişim Becerisi
 • Öğrenci Akademik Performans Değerlendirme
 • Öğrenci Kişisel Gelişim Takip Çalışmaları
 • Öğrenciye Yönelik Yapılan Anket Çalışmalarını Analiz Etme
 • Zaman Yönetimi
 • Olumlu Davranış Geliştirme ve Disiplin
 • Özel Eğitim Gereksinimli
 • Çocuklara Yönelik Müşavirlik
 • Motivasyon
 • Öğrenci Akademik Performans Değerlendirme
 • Öğrenci Kişisel Gelişim Takip Çalışmaları
 • Akıl Oyunları Eğitimi (Sertifika Programı)
 • Öğrenciye Yönelik Yapılan Anket Çalışmalarını Analiz Etme
 • Üstün Zekalı Öğrencilerin Eğitimi (Sertifika Programı)
 • TEOG Sınav Sistemi
 • Motivasyon
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Test Çözme Teknikleri
 • Ders Çalışma Programı Hazırlama
 • Deneme Sınavı Sonuç Karnesi Değerlendirme
 • Sınav Kaygısı
 • Profesyonel Koçluk Eğitimi (Sertifika Programı)   

 

 • YGS-LYS Sınav Sistemleri
 • Motivasyon
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 •  Test Çözme Teknikleri
 • Ders Çalışma Programı Hazırlama
 • Deneme Sınavı Sonuç Karnesi Değerlendirme
 • Sınav Kaygısı
 • Profesyonel Koçluk Eğitimi (Sertifika Programı)    

 

 

 

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları