Yabancı Dil Öğretimi

Pınar Eğitim Kurumlarında taahhüt ettiğimiz İngilizcenin öğretimi konusunda son derece iddialı ve başarılıyız.

İngilizcenin öğretimi konusunda okullarımızda eğitim öğretim sistemimiz şu şekildedir:


ANAOKULLARIMIZ:

 • 1. Okulumuzda İngilizce dersleri Ana dili Türkçe olan öğretmenler tarafından yapılmaktadır.
 • 2. Derslerimizde dünyanın önde gelen eğitim markalarını bir araya getirerek her tür öğrenme şekli için başarısını kanıtlamış, bütünsel eğitim çözümleri sağlayan Pearson Eğitim Materyalleri kullanılır.
 • 3.Anaokullarımızda Çift Dilli Eğitim uygulanır. Sınıflarımızda aynı anda iki öğretmen bulunur. Öğretmenlerimizden biri okul öncesi, diğeri İngilizce öğretmenidir. İngilizce öğretmeni tüm etkinliklerde ve okul içinde sadece İngilizce konuşur. Tüm aktiviteler okul öncesi öğretmeni ile birlikte gerçekleştirilir. Öğrencilerimiz zaman içinde İngilizcenin farklı bir dil, bir iletişim aracı olduğunu gözlemler ve hiç farkına varmadan İngilizce konuşmaya ve anlamaya başlar.

Yaş gruplarına göre ders saatleri;

 • 3 Yaş grubu öğrencilerimiz: Haftalık 3 saat,
 • 4 Yaş grubu öğrencilerimiz: Haftalık 4 saat,
 • 5 Yaş grubu öğrencilerimiz: Haftalık 5 saat,
 • 6 Yaş grubu öğrencilerimiz: Haftalık 6 saat, ayrıca hergün İngilizce öğretmeni yarım gün sınıfta ders öğretmeninin Türkçe anlattığı konuları İngilizce ile desteklemektedir.

Hedeflerimiz;

 • Öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek,
 • Yeni kültürleri öğretmek,
 • Dil fobisini engellemek,
 • Çocukların bilinmeyen diyalogları çözmesine yardımcı olmak,
 • Oyun merkezli dil öğretmek,
 • Çocukların sorulara kısa cevap vermelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerimizi Below A1 seviyesinde mezun etmektir.

İLKOKULLARIMIZ:

 • 1-Okullarımızda İngilizce dersleri Ana dili Türkçe olan öğretmenler tarafından verilir.
 • 2-Okulumuzda speaking dersleri Ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler tarafından yapılmaktadır.
 • 3-Derslerimizde dünyanın önde gelen eğitim markalarını bir araya getirerek her tür öğrenme şekli için başarısını kanıtlamış, bütünsel eğitim çözümleri sağlayan Pearson Eğitim Materyalleri kullanılır.

Haftalık Ders Saatleri;

 • 1.sınıflarda 7 saat ana ders ve native öğretmen eşliğinde 1 saat konuşma becerileri dersi,
 • 2. ve 3. sınıflarda 7 saat ana ders, native öğretmen eşliğinde 1 saat konuşma becerileri dersi (speaking) ve 1 saat okuma becerileri dersi (reading),
 • 4. sınıflarda ise 6 saat ana ders, native öğretmen eşliğinde 1 saat konuşma becerileri(speaking), 1 saat okuma becerileri dersi (reading) şeklindedir.
 • 4-İlkokul 1. Sınıftan itibaren tüm sınıflarda hafta içi okul çıkışları, hafta sonu cumartesi günleri takviye etütleri yapılmaktadır.
 • 5-Cambridge ESOL sınavları için hafta sonu sınava hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Her yıl çok sayıda öğrencimiz Cambridge ESOL (Starters, Movers, Flyers) sınavlarına katılım sağlamaktadır.
 • 6-İnteraktif oyunlar, speaking circles, çeşitli drama etkinlikleri, konuşma etkinlikleri, okul projeleri yardımıyla öğrencilerimizin İngilizcede kendini rahat ifade etmesine olanak sağlanmaktadır.

Hedeflerimiz;

 • Öğrencilerimize İngilizce okuduğunu ve dinlediğini anlayabilme, yazarak ve sözlü kendini ifade edebilme becerisi kazandırmak ,
 • Mezun olurken öğrencilerimizin ortaokul İngilizce eğitimine hazır, A1-A2 düzeyine ulaşmış olmalarını sağlamaktır. ( 4.sınıf mezunlarımız ortaokul kur sınavında en az A2 seviyesinde sonuçlarla her yıl hedefimizi gerçekleştirmektedirler.)

ORTAOKULLARIMIZ: 

 • 1-Okullarımızda İngilizce dersleri Ana dili Türkçe olan öğretmenler tarafından verilir.
 • 2-Okulumuzda konuşma (speaking) dersleri Ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler tarafından yapılmaktadır.
 • 3-Okullarımızda dil eğitimi CEFR kriterlerine uygun olarak verilmektedir.
 • 4-Dünya çapında önde gelen, uluslararası sınavlara (FCE, IELTS, TOEFL) öğrenci yetiştiren Cambridge yayınlarının kitapları takip edilmektedir.
 • 5- 5,6 ve 7. Sınıf öğrencilerimiz kur sistemine göre sınıflara yerleştirilirler.
 • 6-Kur sınıfları oluşturulurken öğrencilerimiz online placement teste internet üzerinden bağlanarak sınava girerler. Sınav sonuçları doğrultusunda, Common European Framework kriterlerine göre A1, A2,B1,B2 seviyelerinde uygun kurlara yerleştirilirler ve yıl boyunca bu sınıflarda kendi seviyelerindeki öğrencilerle eğitim alırlar. Yıl sonunda yapılan ikinci bir testle öğrencilerin seviyeleri tekrar gözden geçirilerek, öğrenci ve öğretmen performansları değerlendirilir.

Haftalık Ders Saatleri;

 • 5. sınıflarda; 8 saat main course, 1 saat grammar, 2 saat reading, 1 saat speaking olmak üzere toplam 12 saat,
 • 6.ve 7. sınıflarda; 7 saat main course, 1 saat speaking olmak üzere toplam 8 saat,
 • 8. sınıflarda ise 6 saat main course şeklindedir.

Ortaokullarımızda ikinci yabancı dil öğretimi (Arapça) yapılır.

Desteğe ihtiyacı olan veya konu eksiği olan öğrencilerimize hafta içi ve hafta sonları yabancı dil takviye etütleri yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz Uluslararası Bilim Temelleri Yarışması (URFODU),Cambridge ESOL sınavları ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kompozisyon yarışmalarına katılırlar.

Cambridge ESOL sınavları için hafta sonu kulüp çalışmaları yapılır.

Öğrencilerimizin;

 • İngilizceyi severek öğrenmelerini,
 • Kendilerine güvenmelerini ve eleştirel düşünme becerisi kazanmalarını,
 • Uluslararası standartta İngilizce öğrenmelerini ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarda başarılı olmalarını,
 • Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde en az CEF B1/B1+ düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerini kazanmalarını sağlayarak mezun olmaları hedeflemekteyiz.

LİSELERİMİZ:

 • Okullarımızda dil eğitimi CEFR kriterlerine uygun olarak verilmektedir.
 • Okullarımızda İngilizce dersleri Ana dili Türkçe olan öğretmenler tarafından verilir.
 • Okulumuzda konuşma (speaking) dersleri Ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler tarafından yapılmaktadır.
 • Dünya çapında önde gelen, uluslararası sınavlara (FCE, IELTS, TOEFL) öğrenci yetiştiren Cambridge yayınlarının kitapları takip edilmektedir.
 • 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz kur sistemine göre sınıflara yerleştirilirler.
 • Kur sınıfları oluşturulurken öğrencilerimiz online placement teste internet üzerinden bağlanarak sınava girerler. Sınav sonuçları doğrultusunda, Common European Framework kriterlerine göre A1, A2,B1,B2 seviyelerinde uygun kurlara yerleştirilirler ve yıl boyunca bu sınıflarda kendi seviyelerindeki öğrencilerle eğitim alırlar. Yıl sonunda yapılan ikinci bir testle öğrencilerin seviyeleri tekrar gözden geçirilerek, öğrenci ve öğretmen performansları değerlendirilir. Bir sonraki yıl sonraki kur yerleştirmeleri bu sonuçlara göre yapılır.
 • MUN ülke sunumları, genel kültür sunumları (TEDx talks), interaktif oyunlar, reading circles, drama, koro çalışmaları ve tartışma grupları yardımıyla öğrencilerimizin İngilizcede kendini rahat bir şekilde ifade etmesine olanak sağlanır.
 • Desteğe ihtiyacı olan veya konu eksiği olan öğrencilerimize hafta içi ve hafta sonları yabancı dil takviye etütleri yapılmaktadır.
 • Öğrencilerimiz Uluslararası Bilim Temelleri Yarışması (URFODU), Cambridge ESOL Sınavları (FCE, PET, KET) ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kompozisyon yarışmalarına katılırlar.
 • Mezun olurken öğrencilerimizin üniversitedeki İngilizce eğitimine hazır, en az B1/B2 düzeyine ulaşmış olmaları hedeflenir.

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları