BİLİM VE SANAT ATÖLYELERİ

Okullarımızda Görsel Sanatlar, Teknoloji Tasarım ve Müzik Atölyeleri bulunmaktadır. Evrensel bir dil olan görsel sanatlar öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini, hayal güçlerini ifade ettikleri en önemli alandır. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal güçlerinin ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler gözlemleme, çözümleme, yorumlama aşamalarında resim dilinin elemanlarını (nokta, çizgi, ışık- gölge, açık-koyu, renk, doku vs.) kullanabilme becerilerini geliştirirler.

Öğrencilerimiz, müzik yoluyla özgün düşünme, üretme, deneme kapasitelerini geliştirme ve seçiciliklerini arttırabilme imkanına sahip olurlar. Bu yüzden müzik eğitimi dersleri; ses eğitimi, enstrüman eğitimi, nota eğitimi, teorik bilgiler ve müzik dağarcığı oluşturma gibi ana başlıklardan oluşmaktadır.

 

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları