REHBERLİK FAALİYETLERİ

‘’Hayalleri Gerçeğe Dönüştüren Okul’’

 

Pınar Eğitim Kurumlarında Rehberlik Faaliyetleri ile bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için yapılan destek ve psikolojik yardımlarla birlikte özellikle 8 ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik etkin bir öğrenci koçluğu uygulamasıyla, öğrencilerimizin yegane hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak çalışmalarımız:

1. Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

2. Veliye Yönelik Çalışmalar

Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi hizmetleri ile öğrencilerimizin kendinden beklenen sorumlulukları üstlenebilen, kendine güvenen, duygu ve düşüncelerini, yerinde ve zamanında, etkin bir biçimde ifade edebilen, ilgi ve yeteneklerinin farkında, gelişime ve öğrenmeye açık, milli ve manevi değerlerinin farkında olan, mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

1. ÖĞRENCIYE YÖNELIK ÇALIŞMALAR

A. Öğrenciyle Bireysel Görüşmeler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; öğrenci, sınıf rehber öğretmeni, aile ve kendi gözlemlerinden                      

edindikleri bilgiler doğrultusunda öğrencilerini bireysel görüşmeye alır. Aynı zamanda öğrencilerden gelen

talepler doğrultusunda da bireysel görüşmeler yapılır.

B. Öğrenciye Yönelik Sunum ve Seminerler

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler düzenlenir.

Okullarımızda düzenlediğimiz seminerler:

 

 

 

 

 

 

İlkokullarımız Anaokullarımız
✓✓ Oryantasyon (Uyum) Çalışmaları ✓✓ Oryantasyon (Uyum) Çalışmaları
✓✓ Zamanı Etkili Kullanmayı Öğrenme ✓✓ Zamanı Etkili Kullanmayı Öğrenme
✓✓ Öğrenme Stilini Keşfetme ✓✓ Ahlaki Gelişim
✓✓ Motivasyon ve Başarı ✓✓ Sosyal Beceri Geliştirme
✓✓ Ahlaki Gelişim ✓✓ Çocuk Hakları
✓✓ Sosyal Beceri Geliştirme ✓✓ Öz Bakım Becerisi Geliştirme
✓✓ Çocuk Hakları ✓✓ Sağlıklı Beslenme
✓✓ Güvenli İnternet Kullanımı ✓✓ Akran İlişkileri
✓✓ Öz Bakım Becerisi Geliştirme ✓✓ Hijyen Eğitimi
✓✓ Sağlıklı Beslenme ✓✓ Göz Tarama Etkinliği
✓✓ Akran İlişkileri  

                                                         

Ortaokullarımız Liselerimiz
✓✓ Ergenlik Dönemi Özellikleri  ✓✓ Ergenlik Dönemi Özellikleri 
✓✓ LGS Sistemi  ✓✓ TYT-AYT Sistemi
✓✓ Sınavlara Etkili Hazırlanma      ✓✓ Sınavlara Etkili Hazırlanma
✓✓ Plan Yapma ve Uygulama  ✓✓ Plan Yapma ve Uygulama
✓✓ Öğrenme Engellerini Aşma  ✓✓ Öğrenme Engellerini Aşma
✓✓ Öğrenmeye Güdülenme  ✓✓ Öğrenmeye Güdülenme
✓✓ Verimli Ders Çalışma ✓✓ Verimli Ders Çalışma
✓✓ Test Çözme Teknikleri ✓✓ Test Çözme Teknikleri
✓✓ Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yolları  ✓✓ Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yolları
✓✓ Motivasyon ve Başarı ✓✓ Motivasyon ve Başarı
✓✓ Zamanı Etkin Kullanma    ✓✓ Zamanı Etkin Kullanma
✓✓ Sınav Öncesi Son Taktikler  ✓✓ Sınav Öncesi Son Taktikler 

 

C. Öğrenciye Yönelik Uygulanan Envanterler

Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve tanılayıcı testler uygulanarak sonuçlar velilerle

paylaşılmakta ve gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Okullarımızda uyguladığımız test ve

envanterler:

Anaokullarımız İlkokullarımız
✓✓ Sistematik Gözlem Yapılıp Form Doldurulması    ✓✓ Öğrenci Tanıma Formları
✓✓ Snellen ve Lea Göz Tarama Testi  ✓✓ Otobiyografi
✓✓ Drama Çalışmaları ✓✓ Sosyometri
✓✓ Gessell Gelişim Figürleri Çizim Testi ✓✓ Öğrenme Stilleri
✓✓ Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ✓✓ Problem Tarama
✓✓ Agte Ankara Gelişim Tarama Envanteri ✓✓ Çalışma Davranışlarını Değerlendirme

 

Ortaokullarımız Liselerimiz
✓✓ Öğrenme Stilleri ✓✓ Öğrenci Tanıma Formları
✓✓ Problem Tarama ✓✓ Öğrenme Stilleri
✓✓ Başarısızlık Nedenleri ✓✓ Problem Tarama
✓✓ Çalışma Davranışlarını Değerlendirme      ✓✓ Başarısızlık Nedenleri
✓✓ Sınav Kaygısı ✓✓ Çalışma Davranışlarını Değerlendirme
✓✓Zorbalık Testi ✓✓ Sınav Kaygısı
  ✓✓ Mesleki Eğilim Belirleme (Holland)

 

 

2. VELIYE YÖNELIK ÇALIŞMALAR

A. Bireysel Görüşmeler

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için okul-veli iş birliğini

önemsemekteyiz. Öğrencilerin gelişimsel süreçlerini, sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik performanslarını

etkileyebilecek durumlar veli-psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi-sınıf rehber öğretmeni toplantılarında

görüşülür ve gerekli bilgiler paylaşılır. Velilerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimine bilgi vermesi, psikolojik

danışmanlık ve rehberlik biriminin öğrencilerine en uygun desteği verebilmesi açısından büyük önem taşır.

B. Sunumlar ve Seminerler

Öğrencilerin içinde bulundukları gelişimsel dönemi, oryantasyon çalışmalarını ve sınav sürecini daha yakından

takip edebilmeleri, sınav sistemini tanımaları ve sınav hakkında bilgi sahibi olabilmeleri açısından psikolojik danışmanlık

ve rehberlik birimimiz tarafından velilerimize destekleyici seminer çalışmaları yapmaktayız. Okullarımızda yaptığımız seminerler:

 

Anaokullarımız İlkokullarımız
✓✓ Ailenin Eğitimdeki Rolü ✓✓ Ailenin Eğitimdeki Rolü
✓✓ Aile İçi İletişim ✓✓ Aile İçi İletişim
✓✓ Beslenme ve Sağlık ✓✓ Özel Eğitim Gereksinimi Olan Çocukların Eğitimi
✓✓ Özel Eğitim Gereksinimi Olan Çocukların Eğitimi                      ✓✓ Çocuk Hakları
✓✓ İhmal ve İstismar  
✓✓ Çocuk Hakları  

 

Ortaokullarımız Liselerimiz
✓✓ LGS Sınav Sistemleri ✓✓ TYT-AYT Sınav Sistemleri
✓✓ Ergen ile İletişim ✓✓ Ergen ile İletişim
✓✓ Anne Baba Tutumları ✓✓ Anne Baba Tutumları
✓✓ Sınav Kaygısı ✓✓ Sınav Kaygısı
✓✓ Sınav Öncesi Son Taktikler               ✓✓ Sınav Öncesi Son Taktikler
  ✓✓ Üniversite Tercih Süreci  

 

 

Ayrıca Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi veya alanında yetkin uzmanlar tarafından gereksinimlere göre belirli tarihlerde farklı konularda da veli eğitimleri yapılmaktadır.

Velilerimizin psikolojik danışmanla önceden randevu alarak görüşmeleri ve birimle sürekli

işbirliği içinde olmaları beklenir.

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları