Kayıt Kabul Şartları


Yeni Kayıt:
Okullarımıza kaydı yapılacak öğrenci velisi okul idaresi tarafından eğitim-öğretim hakkında bilgilendirilerek ilgili birimlere yönlendirilir. İlgili birimler aşağıda belirtilen işlemleri yaptıktan sonra kesin kayıt için velileri muhasebe bölümüne yönlendirirler.
 

Anaokulu için: Rehberlik servisimiz kayıt yaptırmak isteyen öğrenci ve veli ile ön görüşme yaparak ön kayıt alır. Daha sonra veli muhasebe ile görüşerek kesin kaydını yaptırır.
 

İlkokul için: Rehberlik servisimiz kayıt yaptırmak isteyen öğrenci ve veli ile ön görüşme yaparak ön kayıt alır. Daha sonra veli muhasebe ile görüşerek kesin kaydını yaptırır.
 

Ortaokul için: Rehberlik servisi tarafından kayıt yaptırmak isteyen öğrenciye DBS (Düzey Belirleme Sınavı) yapılır. Bu sınavda belirlenen baraj puanını alan öğrenci kayıt yaptırabilir. Aksi takdirde kayıt yapılmaz. Bu sınavda baraj puanını aşan öğrenci rehberlik servisinin öğrenci ve veli ile yapacağı ön görüşme sonucuna göre öğrencinin ön kaydı alınır. Daha sonra veli muhasebe ile görüşerek kesin kaydını yaptırır.
 

Liseler için: Rehberlik servisi tarafından kayıt yaptırmak isteyen öğrenciye DBS (Düzey Belirleme Sınavı) yapılır. Bu sınavda Anadolu veya Fen liseleri için belirlenen baraj puanını alan öğrenci kayıt yaptırabilir. Aksi takdirde kayıt yapılmaz. Bu sınavda baraj puanını aşan öğrenci rehberlik servisinin öğrenci ve veli ile yapacağı ön görüşme sonucuna göre öğrencinin ön kaydı alınır. Daha sonra veli muhasebe ile görüşerek kesin kaydını yaptırır.
 

Erken Kayıt:
Okullarımızda her yıl mart ayından itibaren erken kayıt kampanyaları düzenlenir. Erken kayıt kampanyasından yararlanmak isteyen velilerimiz kayıt yaptırmak istedikleri aya göre belirlenen erken kayıt indiriminden yararlanabilirler. Erken kayıt için internet sitelerimiz ve öğrencilerimizle gönderilen mektuplar ile veli bilgilendirilir.
 

Kayıt Yenileme:
Pınar Eğitim Kurumları okullarında okuyan öğrencilerimiz sene sonunda başarı indirimleri ve diğer indirimlerden faydalanarak bir üst sınıfa geçerler. Bu durumdaki öğrencilerimiz her yıl 15 Haziran tarihine kadar muhasebe servisiyle görüşerek kayıtlarını yenilerler. 15 Haziran tarihine kadar kayıt yeniletmeyen öğrencilerimizin kayıtları bu tarihte otomatik olarak silinir.

Başarı İndirimleri
Öğrencilerimizin sınava yönelik çalışmalarını pratikleştirmek ve onların bu çalışmalarını ödüllendirmek için sene içinde 4, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimize sene başında kurul toplantısında belirlenen sayıda deneme sınavı uygulanır. Bu sınavların ortalamasına göre okullarımız genelinde dereceye giren öğrencilerimiz bir sonraki yıl için başarı indirimi kazanır. 8. sınıftan 9. sınıfa geçen öğrencilerimiz için Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonucuna göre başarı indirimi belirlenir. Başarı indirimleri her yıl o seneki başarıya göre değişir, yani başarı indirimleri sadece bir sonraki yıl için geçerlidir.

Puan Hesaplama
İlkokul ve Ortaokullarda Puan hesaplaması Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonucuna göre yapılır.


Liselerimizde:

  • Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencileri için TYT puanı dikkate alınır.

  • MEB’in LGS puan ve sınav sisteminde ve ÖSYM’nin YKS puan ve sınav sisteminde değişiklik yapması halinde indirim ve ödüller okul yönetimi tarafından tekrar belirlenir.

  • Okul yönetimi eğitim-öğretim yılı sonunda indirim ve ödüllerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları