AHLAKİ EĞİTİM

"DEĞERLERİ YAŞAYAN VE YAŞATAN OKUL"


 
İnançlı ve ahlaklı bir neslin yetişmesi arzusuyla hareket ettiğimiz ‘’Ahlaki Eğitim’’ programımızla eğitim ve öğretimde tek gayemiz öğrencilerimizin dünya ve ahiret hayatlarının temellerini sağlamlaştırıp bu anlamda birer örnek şahsiyet olmalarını sağlamaktır. İnsanın davranış dünyası ile karakter yapılanması arasında ciddi bir ilişki vardır. Öğrenciye kazandırılacak her doğru davranış, onun karakterinde güzel etkiler yapar. Bu anlamda bizler, öğrencilerimizin zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim yaparken, gönüllerini de Kur’an-ı Kerim ve Peygamber sevgisiyle doldurup onların ahlâklı birer fert olarak yetişmeleri için okullarımızda Değerler Eğitimi çalışmaları yapmaktayız. Ahlaki Eğitim programımızla öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz temel hasletler; inançlarına bağlı, Kur’an-ı Kerim kültürüne sahip, vicdanlı ve merhametli, çalışkan, ahlaklı, dürüst, vatanını seven, toplumun ortak değerlerini geliştiren, başarılı bireyler yetiştirmektir.

 

 

Ahlaki Eğitim programı çerçevesinde okul kademelerine göre yaptığımız çalışmalar;

  1. Kur’an-ı Kerim Eğitimi

Kutsal kitabımızı seven, mesajlarını anlayan ve özümseyen, Tecvit ve Mahreç kurallarına göre düzgün okuyan, sureleri ezberleyen, Kur’an-ı Kerim kültürüne sahip öğrenciler yetiştirmek temel hedefimizdir. Bu minvalde Kur’an-ı Kerim eğitimimiz kademelere göre şu şekildedir;

• Öğrencilerimiz hafta içi alanında uzman Kur’an-ı Kerim öğretmenleri eşliğinde Bireysel veya Sınıfla Kur’an-ı Kerim eğitimi alırlar.

• Öğrencilerimizin  seviyelerine göre hafta içi branş öğretmeni eşliğinde değerler eğitimi çalışmaları yapılmaktadır.

• Her Öğrencimize seviyesine göre Kur’an-ı Kerim eğitimi verilmektedir.

• Kur’an’ı Kerim’e  geçmekte zorlanan öğrencilerimize  hafta içi ve hafta sonu  takviye çalışmalar yapılmaktadır.

• Akıllı tahta üzerinden Diyanet Kur’an-ı Kerim portalı esas alınarak, görsel video ve ses kayıtlarıyla dersler zenginleştirilir.

• Hafta sonları Kur’an-ı Kerim kulübü oluşturulur. Kendisini daha çok geliştirmek isteyen öğrenciler, bu kulübe katılarak destek alırlar.

• Yaz ve Kış Okulu Programlarında Okullarımızda Öğrencilerimize Alanlarında Uzman Öğretmenlerimiz eşliğinde seviyesine göre Kur’an-ı Kerim eğitimi verilmektedir.

2. Aylık Değerler Eğitimi Çalışmaları

Sınıf içi ve okul ortamında gerçekleştirilen Değerler eğitimi çalışmaları; öğrencilerin yaş özellikleri ve kavrama düzeyleri dikkate alınarak; Temizlik, İbadet, Edep, Sorumluluk, Namaz, İman, Peygamber Sevgisi, Yardımseverlik, Adalet, Dostluk, Doğruluk, Tevekkül ve Sabır, Sevgi, Saygı, Şükür ve Nezaket ana başlıkları altında  başta Sınıf Öğretmeni olmak üzere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Kur’an-ı Kerim öğretmenleri aracılığıyla her ay okullarımızda merkezi anlamda Aylık Değerler Eğitimi konusu belirlenerek derslerde, okul içi ve okul dışında etkinlikler yapılarak öğrencilerimizde farkındalık oluşturması hedeflenir.  Pınar Eğitim Kurumlarında bu değerlerin, öğrencilere doğrudan verilmesi değil, eğitim müfredatına adapte edilerek dolaylı yollarla işlenmesi esastır. Bu bağlamda öğrencilerimizin akademik başarının yanında "kaliteli yaşam becerileri ile donatılmış" olarak hayata hazırlanmaları temel hedefimizdir

3. Peygamber Efendimizin Hayatı (Siyer) Dersleri

Dersin amacı; Kur’an-ı Kerim Efendimizin (SAV.)  ahlâkının “muhteşem bir ahlâk” olduğunu beyan etmektedir. “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” diyerek,  gönderiliş gayesi güzel ahlâkı tamamlamak olan Efendimizin (SAV.) tüm hayatında böyle bir gayret içerisinde olduğu, asırlardır kabul gören ve mahşere kadar devam edecek bir gerçektir. Efendimiz (SAV.) Kur’an-ı Kerim’i rehber alarak hayatının tamamında, başta bireysel ahlâk olmak üzere, aile, sosyal, devlet ve din ahlâkının tüm alanlarında insanlığa model olabilecek bir hayat ortaya koymuş, çağlar üstü bir mesaj ile son gününe kadar bu alanların tamamında en ideal duruşun ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Pınar Eğitim Kurumları olarak bizlerde Efendimiz dönemde yaşanan hadiseleri siyer derslerinde canlandırarak Efendimizin hayatı boyunca yaşanan hadiseler karşısındaki duruşunu öğrencilerimize kazandırmayı hedefliyoruz. 

4. Temel Dini Bilgiler Dersleri

Öğrencilerimizin yüce dinimiz hakkında genel bilgi sahibi olmalarını,  uygulama  ile  ilgili  eksikliklerini tamamlamalarını, Kur'an-ı Kerim ve hadislerden iman ilkeleri, ibadet esasları, genel ahlak kuralları, yaradılış, sorumluluklar, hak ve özgürlükler gibi konular hakkında temel kazanımları  edinmeleri hedeflenir.

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları