Okul Yönetimi

Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır.
 
Anaokullarımızda öğrencilerimize problem çözme tekniklerini öğretmek, yeni şeyler üretmeye özendirmek ve bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırmak amacıyla proje tabanlı etkinlikler gerçekleştirilir.
 
Okul öncesi eğitim kurumları; toplumun temel yapısını oluşturan
* Saygı, sevgi,
* Paylaşma, iş bölümü,
* Sorumluluk
* Sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan en güvenli ortamdır.
 
Çocuğun da erdemli bir insan olarak toplumsal yaşamda yerini alması en az iyi bir öğrenimden geçip başarılı bir yetişkin olması kadar önemlidir. Adil olma, doğruluk, edep, sorumluluk, büyüklere saygı, merhamet ve hak gözetmek gibi değerler her toplumda ve her çağda aranan niteliklerdir. Damla Anaokulları olarak öğrencilerimizin erdemli insanlar olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenlenir. 
İngilizce derslerimizde çocuklarımız teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak ve dili yaşayarak öğrenmekteler. Oyunlar, şarkılar, bilmeceler eşliğinde pozitif öğrenme ortamında eğitim bu süreci daha keyifli hale getirmektedir.
 
Eğitim, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninden oluşan platformdur. Bu birliktelik ne kadar bilinçli ve sağlıklı olursa, çocuklarımız da o oranda sağlam bir kişilik kazanırlar. Bu nedenle ailelerin sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklere katılımı, sınıf ortamında çocuklarını gözlemlemeleri, program hakkında bilgi edinmeleri açısından çok önemlidir. Aileleri çocuklarının eğitim gördüğü sınıfa dahil etmek Damla Anaokulları olarak aile katılım programımızın önemli bir parçasıdır.
 
Damla Anaokulları’ nda öğrencilerimiz sınıf içi etkinliklerinin yanı sıra alan gezileri ile de eğitimlerini desteklerler. Öğretmenlerimizin eğitim yılı başında planladıkları geziler eğlenceli olduğu kadar bir çok deneyim de kazandırır çocuklarımıza.

Eğitim öğretim hayatlarının ilk basamağında olan öğrencilerimize başarılar diliyoruz...
 


                                                                                                                                                                                            Yüksel TATLIDİLLİ 

                                                                                                                                                                           Çukurambar Damla Anaokulu Müdürü

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları